29 Ιουλ 2013

one way or another...


europa
you feel you are a citizen of EU?


kathimerini.gr - Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη μείωση κοινωνικών δαπανών
...με νέα στοιχεία του ΟΟΣΑ οι κοινωνικές δαπάνες (συντάξεις, δαπάνες υγείας και προνοιακές μεταβιβάσεις) αυξήθηκαν από την αρχή της κρίσης στα περισσότερα κράτη-μέλη του στην προσπάθεια των κυβερνήσεων να προστατεύσουν τους πιο αδύναμους από τις επιπτώσεις της κρίσης. Οπως παραδέχεται ο ίδιος ο ΟΟΣΑ, η Ελλάδα αποτέλεσε εξαίρεση, αφού οι κοινωνικές δαπάνες από 23,9% του ΑΕΠ το 2009 μειώθηκαν σε 22% του ΑΕΠ το 2013 ...Ακόμη και στις «νεοφιλελεύθερες» Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ύφεση ήταν μικρότερη και βραχύτερη, οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν ταχύτερα από το ΑΕΠ της χώρας, συγκεκριμένα ήταν στο 17% το 2008 και αυξήθηκαν στο 20% το 2013.Αντιθέτως, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που επλήγησαν πολύ περισσότερο από την κρίση και οι οποίες δεν κατάφεραν να αυξήσουν τις κοινωνικές δαπάνες για να μετριάσουν τις συνέπειες τις κρίσης. Πρόκειται για την Ουγγαρία, την Ισλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Καμία όμως δεν έφτασε το ποσοστό της μείωσης της Ελλάδας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: