4 Δεκ 2013

σχετικά πάντα ( με άλλους)Συγκρίσεις σε επιτόκια δανείων σε μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ευρωζώνης, και σκέψεις σχετικά με την αποπληρωμή των δανείων (πρίν φτάσουμε στους πλειστηριασμούς).
EZ interest rate spread on new loans to NonFinancialCorporasions.


Δεν υπάρχουν σχόλια: