3 Δεκ 2013

πριν απο όλα


...υπάρχει απο μόνο του, αυτό:
"Το ακριβότερο χρήμα στην Ευρώπη καλείται να πληρώσει ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος. Το συμπέρασμα προκύπτει από ανάλυση της Citi στην οποία καταγράφεται το κόστος δανεισμού για ποσό κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ προς επιχειρήσεις.
Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του σχετικού πίνακα, το πραγματικό επιτόκιο γι' αυτά τα δάνεια είναι πάνω από 8%, επίπεδο στο οποίο παραμένουν ουσιαστικά από το 2011. Αντίθετα, την περίοδο 2003 - 2006 ένα τέτοιο δάνειο είχε πραγματικό επιτόκιο της τάξης του 2%, όντας από τα πλέον ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα για ανάλογη χρηματοδότηση μια γερμανική εταιρεία πληρώνει 2%, ενώ μια γαλλική πέριξ του 2,5%. Κάτω του 5% είναι το κόστος για μια ιταλική". Citi: Στην Ελλάδα το ακριβότερο χρήμα στην ΕΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - euro2day.gr
Και να σκεφτεί κανείς οτι μετά απο όλα αυτά και με όλα αυτά, η Markit αποτυπώνει βελτίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: