14 Νοε 2013

για τους υπόλοιπους


Σε συνέχεια με τις προγούμενες σκέψεις για QE στην ευρωζώνη και τον πληθωρισμό. Η μέχρι τώρα πρόσφατη εικόνα χρηματοδοτικής συμπεριφοράς προς τους υπόλοιπους non-financial τομείς είναι πιο κάτω.

Embedded image permalink 

*ο αγροτικός τομέας απορρόφησε κάτι παραπάνω απο τους υπόλοιπους στην περίοδο της κρίσης.