13 Νοε 2013

δεν είναι ξεκάθαρο


Για QE, δλ. την ρευστότητα και τον πληθωρισμό. Μια προοπτική για πιθανή QE στην ευρωζώνη και μιά άποψη για τα ήδη αποτελέσματα της στις ΗΠΑ -στο γράφημα της ECR κάτω. Αντίστοιχα στην Ιαπωνία όλα όσα συμβαίνουν είναι πιο ξεκάθαρα.