15 Νοε 2013

το αποτέλεσμα μέχρι τώρα


Σε συνέχεια, και τελικά για τον πληθωρισμό...

Europe's (Low) Inflation Problem - NYTimes.com "But Germany operated in a highly favorable external environment, with fairly high inflation in southern Europe allowing it to make big gains in competitiveness — in effect, internal devaluation — without needing deflation. Unfortunately, Spain isn’t being offered the same kind of chance.
...Spain has actually had lower inflation post-crisis than Germany did pre-crisis — but it hasn’t achieved much gain in competitiveness, because German and overall Eurozone inflation have been so low. This is a huge failure of policy".