1 Ιουν 2013

dark matterProject Syndicate / Αλλά λίγοι άνθρωποι φαίνεται να νοιάζονται. ...
"υπό αμφισβήτηση τα στατιστικά στοιχεία και η αξιοπιστία του ισοζυγίου πληρωμών της Κίνας  δείχνουν πρόβλημα στην πορεία ανάπτυξης της οικονομίας".

"...Second, China’s foreign assets are denominated almost exclusively in US dollars, while its foreign liabilities are denominated mostly in renminbi. As a result, whenever the US dollar declines, China’s net international-investment position (the difference between its external financial assets and liabilities) deteriorates – and so does its investment-income balance. China’s drive for renminbi internationalization so far has made the balance-sheet structure even more unfavorable.
...In such a scenario, the US exports to China what Ricardo Hausmann and Federico Sturzenegger have dubbed “dark matter” (unaccounted assets, such as knowledge, which US corporations export through their investments), while China exports consumer goods and services to the US. But would China be happy with this division of labor? China’s leaders should think hard about this question now – before it is too late to change the situation".    (Aποσπάσματα στα αγγλικά όπως θέλει το site.)


πολυπολιτισμική περιοχή, αύξηση (επιθυμητή) στις καταναλωτικές συνήθειες δυτικού τύπου, αλλά και κεντρικός έλεγχος. Πάρα πολλοί τώρα και εκεί περνούν απέναντι. Η αγάπη στην ελευθερία είναι χριστιανική ιδιότητα ή απλώς την υποβοηθά και η ελπίδα για κατανάλωση;
Δεν υπάρχουν σχόλια: