31 Μαΐ 2013

όχι τόσο φανερά
Πιο πάνω στο γράφημα, είναι το ποσοστό στην Ευρώπη της διαφοράς στην ανεργία, ανάμεσα  σε ντόπιους και σε όσους έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα (μετανάστες ας πούμε). Τα αντίστοιχα ποσοστά των χωρών του πυρήνα είναι πολύ μεγάλα Το αποτέλεσμα της αύξησης της ανεργίας γενικά - άν οι ανταγωνιστικότητες διαφοροποιηθούν- θα γίνει εκρηκτικό. Φαίνεται πως δεν είναι και πολύ έτοιμες οι χώρες αυτές για αλλαγές αν σκεφτούμε τα μυστικά που κρύβουν γενικότερα.

σημ.Ξεκινούν προς το παρόν με ελαστικοποίηση των κανόνων του Μάαστριχ όσο αφορά την ευρωζώνη τουλάχιστο, γιατί εκεί τα μυστικά είναι πιο εύκολα να φανερωθούν.
Δεν υπάρχουν σχόλια: