3 Ιουν 2013

αυτές είναι οι αλλαγές


Open Europe: The march of eurozone unemployment continues

Αυτό που καταφέρανε κατα την διάρκεια της κρίσης, είναι να αυξηθεί κατακόρυφα η ανεργία των νέων σε μερικές χώρες στην προσπάθεια να τις αποπληθωρίσουν για να ανταγωνιστούν τις ήδη αποπληθωρισμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Το ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος όμως της ευρωζώνης δεν της αφήνει περιθώρια για κάτι τέτοιο, άν και από την άλλη είναι και το συγκριτικό της πλεονέκτημα, καθώς της δίνει την δυνατότητα της εξέλιξης. Θα πρέπει να αποφασίσει άν απέναντι στα άλλα σύνολα θα συμπεριφερθεί σαν σύνολο, ή σαν ομάδα υποσύνολων. Γιατί θα χρειαστεί αντιμετώπισει το θέμα.
One Has to Take Sides 

Δεν υπάρχουν σχόλια: