13 Ιαν 2012

χαμηλές περιοχέςΑπο χθές ...  The Euro Hit A 16-Month Low Against The Dollar Γράφουν: Ένας χονδροειδής κανόνας είναι ότι μια πτώση της εμπορικά σταθμισμένης αξίας του ευρώ κατά 10% μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη της Ευρωζώνης κατά τι λιγότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα, με τα αποτελέσματα να αρχίζουν να γίνονται εμφανή μετά από 6 μήνες. Για κάποιες χώρες της Ευρωζώνης, αυτό μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των περικοπών δημοσίων δαπανών και της αύξησης της φορολογίας. Η βοήθεια όμως μάλλον δεν θα πάει εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Τα δημοσιονομικά προβλήματα και το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας είναι τόσο μεγάλα που η εξασθένηση του ευρώ δεν μπορεί να τη βοηθήσει. Αντίθετα, ο βασικός επωφελούμενος θα είναι ξανά η Γερμανία που εξάγει περίπου το 50% του ΑΕΠ της" Σοφοκλεους10

Οι υποβαθμίσεις κτυπάνε πλέον, το δύστυχο ΕFSF , περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια: