10 Ιουλ 2011

τα σημάδια

 Warning Signs Of A Global Doomsday | zero hedge

According to Oxford Analytica Warning Signs Of A Global Doomsday

 1. Dollar Collapse
 2. Taiwan / China Armed Hostility
 3. Israel / Iran Armed Conflict
 4. Mexico State Hollowing
 5. Global Protectionism
 6. Latin America Hydrocarbon Disruption
 7. Iraq State Institutions Collapse
 8. Russia Military Aggression
 9. End of Euro
 10. India / Pakistan War
 11. Pakistan State Collapse
 12. Argentina Sovereign Default 2.0
 13. North Korea Military Conflict
 14. War in North Africa
 15. Lebanon Civil War
Περίπου το 60% των κέντρων στρες συνδέονται με γεωπολιτικές εξελίξεις , ενώ μόνο περίπου πέντε γεγονότα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οικονομικές κρίσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: