2 Μαΐ 2018

η τάση παντού


 Μιλώντας για ανάπτυξη και μιλώντας για επένδυση:
Το γράφημα πιο κάτω αφορά τα λεφτά που υπάρχουν στις ΗΠΑ, στις αποταμιεύσεις και στα έσοδα για να καλυφθούν οι καταναλωτικές ανάγκες και να εξυπηρετηθεί το ιδιωτικό χρέος που έχει εκτοξευθεί.
Υπάρχει κενό.
Όχι δεν υπάρχουν λεφτά
Πουθενά
Υπάρχει βέβαια νόμισμα...δλδ χρέος.


The worrisome trendline: Consumer spending and debt


“With a deficit between the current standard of living and what incomes, savings and debt increases can support, expectations of sustained rates of stronger economic growth, beyond population growth, becomes problematic”.


Δεν υπάρχουν σχόλια: