27 Ιαν 2015

συγγένειες

 πηγή Bruegel


Πληρωμές τόκων της Ελλάδας επι % του ΑΕΠ και είναι περίπου μισές από εκείνες της Ιταλίας.
Βέβαια το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο της Ιταλίας. Είναι σαν slow motion εικόνα;

Και πιο αναλυτικά εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: