24 Ιαν 2015

η μνήμη σε νούμερα


Ποσοστό κατοίκων άνω των 65 και στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων.

Άρα λογικά με τέτοια ηλικιακή σύνθεση η Μνήμη, θα πρέπει να είναι παρούσα και να υπερτερεί αριθμητικά. Και να βοηθά στην απόφαση. Αλλά τι είναι μνήμη;
Αυτό που έγινε ή αυτό που θέλουμε να έγινε.

"Η μνήμη από την οποία αντλεί η ιστορία, για να την τροφοδοτήσει με την σειρά της, προσπαθεί να διασώσει το παρελθόν μονάχα για να εξυπηρετήσει το παρόν και το μέλλον. Ας δράσουμε έτσι ώστε η συλλογική μνήμη να εξυπηρετήσει την απελευθέρωση, και όχι την υποδούλωση των ανθρώπων."
Ζακ Λε Γκόφ: Ιστορία και Μνήμη

Δεν υπάρχουν σχόλια: