17 Δεκ 2014

πίσω σελίδες


Το μεγάλο ζήτημα της εργασίας και της  απασχόλησης -και έμμεσα η ευελιξία και η γλώσσα . Με τέτοιες αποκλίσεις μπορεί οι χώρες στο γράφημα να είναι μέλη μιας νομισματικής ένωσης; Είναι η Οικονομία ή Πολιτική που καθορίζει πρωταρχικά την κατάσταση; Ή πλέον πρόκειται για ταυτόσημα πράγματα; Απαντήσεις που αποφεύγεται να δοθούν και αποφάσεις που αναβάλλονται, πίσω από το άλλοθι της προτεραιότητας του χρέους.

 σημ.Αυτό εδώ τί είναι; Πολιτική ή Οικονομία;


Δεν υπάρχουν σχόλια: