21 Νοε 2014

η επιστροφή του ζητήματος
 Rro-Default Parties.
One of these countries could trigger a new euro-area political crisis and affect the others through contagion.

Το ερώτημα είναι: μία από αυτές τις χώρες θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα πολιτική κρίση στην ευρωζώνη και  να επηρεάσει τους άλλους μέσω της μετάδοσης. Η έμφαση δεν είναι στο αν θα μπορούσε, αλλά στο αν πραγματικά θα το ήθελε...Κυρίως όμως είναι η συμπεριφορά της ΕΚΤ που θα κρίνει τις εξελίξεις. Και αυτό μάλλον προσπαθούν να τιμολογήσουν οι αγορές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: