19 Νοε 2014

απο τον Σεπτέμβρη


ECB's balance sheet down €1.58bn last week to €2,028.

Embedded image permalink


BTW πολύ πριν τον Σεπτέμβρη : Europe’s Central Bank Defies Its Own Rules in Cyprus Bailout

Δεν υπάρχουν σχόλια: