1 Ιουν 2014

υπαρξιακά


Το θέμα του μεγέθους πάντα :
Are banks too large? | vox
Also, large banks appear to have a distinct, seemingly risky business model. They tend to simultaneously have lower capital, less stable funding, more market-based activities, and be more organisationally complex, than smaller banks.σε συνάρτηση με το θέμα της αμαρτίας :
Big Crisis, Big Banks, Big Crimes | The Big Picture
Manipulating aluminum and copper prices
Manipulating gold prices … on a daily basis
Manipulating corporate bonds through derivatives schemes
κοκ
...(αλλά κυρίως χειραγωγούν  εκατοντάδες τρισεκατομμύρια παραγώγων).

Έτσι και με την βοήθεια της απανταχού εκθετικής συνάρτησης, ξεχνάμε τους αμαρτωλούς.Δεν υπάρχουν σχόλια: