30 Μαΐ 2014

ότι είναι αντιληπτόtradingeconomics.com


Μια πλευρά, η πιο άμεσα αντιληπτή, της κατάστασης του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα παρουσιάζεται πιο πάνω με την απεικόνιση του ποσοστού  των δανείων  προς τον ιδιωτικό τομέα, με τελευταία φορά  'ανάπτυξης' το 2010.
Τίποτα δεν ολοκληρώθηκε λοιπόν ...Δεν υπάρχουν σχόλια: