17 Δεκ 2013

συμβατότητα και σήμερα


"The Eurozone must be reformed to avoid the risk that the EU itself could be destroyed by political conflict among the winners and losers. 2014 is a window of opportunity for seriously re-considering the Eurozone's functioning and for moving away from the 'Maastricht orthodoxy'. To recover from stagnation and regain citizens’ trust, Europe needs a genuine paradigm shift on the Eurozone".

Ενδιαφέρουσα περιγραφή:
"όπου η συμμετοχή της Ευρωζώνης και η δημοκρατία δεν είναι πλέον συμβατές"  και ένα σημείο του άρθρου που σταματά κανείς είναι η αναφορά στην ένοια της ορθοδοξίας του Μάαστριχ.

*Orthodoxy - Wikipedia ... is adherence to accepted norms, more specifically to creeds, especially in religion.
Υπάρχει θρησκευτική διάσταση πίσω απο την επίφαση της δημοκρατίας; Ή μήπως οι παλιοί πόλεμοι δεν τελείωσαν ποτέ...Δεν υπάρχουν σχόλια: