16 Δεκ 2013

όχι πιά


Embedded image permalink

Τα ξένα κεφάλαια δεν υποστηρίζουν την ανάπτυξη στην Κίνα πλέον. ´Αλλωστε σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου θα μειωθεί στο 2,5 τοις εκατό αυτό το έτος από την αρχική πρόβλεψη για 3,3 τοις εκατό.  Έλλειψη ρευστότητας τέτοια εποχή είναι ότι πρέπει...

Δεν υπάρχουν σχόλια: