7 Νοε 2013

γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο


...και ίσως όπως γράφτηκε λόγω των αναμενόμενων stress tes των τραπεζών που θα αποκαλύψουν προβλήματα, ανακοινώθηκε μείωση στο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης απο την ΕΚΤ. Το διοικητικό συμβούλιο της συμφώνησε αυτή την φορά ( γράφτηκε οτι η μείωση είναι ίση με το CPI της Γερμανίας...  )
Ειδικά οι ελληνικές τράπεζες μπορούν τώρα να ελπίζουν σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού και να απεμπλακούν από την εξάρτηση της ΕΚΤ που φαίνεται στο γράφημα klik  ότι ήταν ήδη μεγάλη - και ήταν επίσης ακριβή.
 Άλλο που δεν είναι σίγουρο, είναι το αν θα φθάσει η μείωση και στα δάνεια  της πραγματικής οικονομίας, αν θα έχει επίδραση στις εξαγωγές της ευρωζώνης ή αν θα μειώσει τον πληθωρισμό μέσω της αύξησης του κόστους των εισαγωγών της.