4 Νοε 2013

διάφορα πλεονασματικά


Ποσοστό του συνόλου των εξαγωγών κάθε χώρας που καταναλώνεται από την Κίνα
Embedded image permalink

Όπως φαίνεται στο γράφημα τα γερμανικά πλεονάσματα που έχουν γίνει εστία παραπόνων δεν αφορούν πολύ την Κίνα, την επίσης πλεονασματική. Το πρόβλημα ίσως εντοπίζεται σε άλλους.
Ίσως να πρόκειται για την ύφεση που δημιουργούν στην ευρωζώνη με την δυσκολία εξισορρόπησης λόγω αλληλεπίδρασης εντός της.