3 Νοε 2013

οι διάφορες παγίδες


Beggar thy neighbor συνέχεια: Αν η ευρωζώνη με τις πολιτικές λιτότητας οδηγηθεί τελικά σε αποπληθωρισμό τότε θα εξαρτάται περισσότερο απο την γενικότερη κατάσταση των αναδυομένων. Το παραμικρό σοκ σε αυτές θα την άφηνε σοβαρά εκτεθειμένη.

Europe moves nearer Japan-style deflation trap with shock price falls - Telegraph "All key measures of eurozone inflation fell dramatically in October, stunning the markets and leaving the region dangerously close to a Japan-style deflation trap".
..."Deflation accidents usually happen when things seem cosy for while and central banks do nothing. Europe is now in a deflationary equilibrium but this could turn bad if there is any outside shock. We think this could come from Asia, probably a credit squeeze by China’s central bank".

Άλλωστε η ίδια μετά την κρίση που οδήγησε ένα μέρος της σε ύφεση και ταυτόχρονα με την επιμονή της ένα άλλο μέρος της να δημιουργεί πλεονάσματα, ξεπερνώντας σε αυτό ακόμα και την Κίνα, είναι υπεύθυνη κατά πολύ για την κατάσταση στις αναδυόμενες:  Emerging Markets’ Euro Nemesis