4 Μαρ 2013

τι ταράζει τα νερά


Είναι τώρα ένα θέμα. Όχι μόνο ποιοτικό αλλά και ποσοτικό.
περισσότερη Ευρώπη
ή
λιγότερη Ευρώπη / German Anti-Euro Part.

Ένα άλλο που ξεχνάμε να παίρνουμε υπ'όψη σχετικά με την Ευρώπη: The Fed's Bailout Of Europe Continues With Record $237 Billion Injected Into Foreign Banks In Past Month.
Αυτές είναι ένα μέρος στο οποίο καταλήγουν τα λεφτά της  FED,και όχι μόνο για τον Ιανουάριο όπου και αναφέρεται η ανάρτηση. Για αυτό και τώρα ζητάνε κάτι τις πίσω: Deutsche Bank Cut to Sell at Goldman on U.S. Capital - Bloomberg  (κυρίως ως αποτέλεσμα της πιθανής υιοθέτησης από τις ξένες τράπεζες των νέων κανόνων για την κεφαλαιακή επάρκεια της Federal Reserve). Αυτά συμβαίνουν στις συμφωνίες, για όσο διαρκούν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: