9 Ιαν 2013

πάλι στα αγγλικά

Η νέα πραγματικότητα είναι οτι κάποια πράγματα θα γίνονται αναπόφευκτα ακριβότερα.
ekathimerini.com | Banks to need more money for their recapitalization " They add that banks should proceed to greater share capital increases in order to respond to the new reality."
Γιατί εξ άλλου:
"Τhe bond buyback dealt another great blow to the credit sector that has made a revision of the capital requirements necessary. The Bank of Greece had estimated that operating profits for National, Alpha, Eurobank and Piraeus for the 2012-14 period would amount to 11.09 billion euros, which had been excluded from the calculation of the lenders’ capital needs. One of the main sources of those future revenues would have been the interest from the bonds amounting to 16 billion euros that banks had in their portfolios. However, the so-called voluntary sale of the bonds entailed a loss of those revenues for the banks."

Μέλλον και μελλοντικά κέρδη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: