8 Ιαν 2013

πόσο μπορεί να συνεχιστεί

Ποσοστά ανεργίας 2012 Ευρώπη

FT Alphaville/ πόσο καιρό αυτό μπορεί να συνεχιστεί,
έχοντας υπ' όψη τα προηγούμενα
και παρ' όλες τις διευκολύνσεις για μια χαμένη ρευστότητα από την Βασιλεία ΙΙΙ.

Πολλά αδιανόητα έχουν πραγματοποιηθεί εν τω μεταξύ, και έτσι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα για το τι μπορεί να φέρει αυτή η πίεση και ο φόβος. Γιατί η απορία 'γιατί δεν αντιδρά ο κόσμος' έχει απαντηθεί ήδη: "Και αν ο φόβος παρουσιάζεται σαν μια έσχατη δυνατότητα διατήρησης της ανθρώπινης μορφής του, ο δυτικός άνθρωπος, που επί πέντε αιώνες έζησε έξω από τον φόβο και αρνούμενος τον φόβο ανίκανος να ανυψωθεί σε αυτό το πάθος-μάθος, στον Λόγο που μπορεί να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τις εμπειρίες του,προσφεύγει για να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του σε μορφές σύμβολα και μύθους με τους οποίους άλλες εποχές που γνώρισαν και καλλιέργησαν αυτόν τον φόβο αντέδρασαν στα δικά τους προβλήματα και μπόρεσαν να κάνουν την ζωή τους υποφερτή.Έτσι βρέθηκε στο κέντρο ενός εντατικού και απόκρυφου διαλόγου ανάμεσα  στα κυκλαδίτικα ξόανα και τα μεγάλα φετίχ,ανάμεσα στο Καρνάκ και και τη Chartres .στα τύμπανα των ρωμανικών ναών και τις προκολομβιανές μάσκες, Τα Χορικά του Αισχύλου και τις προφητικές εξαγγελίες, τη Guernica και τα αποκαλυπτικά όνειρα...Κ.Παπαιωάνου (Μάζα και Ιστορία).
Και ο Ζακ Λε Γκοφ (Ιστορία και Μνήμη) θύμισε πόσο "χρήσιμη είναι η επαναστατική γιορτή στην υπηρεσία της μνήμης".
Οπότε ίσως γνωρίζουμε πώς μπορεί να γίνουν -αν αφεθούν να γίνουν- δυνατά τα αδύνατα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: