26 Ιαν 2013

η ανάγκη για ρήξεις


Τελικά θα διασωθεί;  ή δεν θα διασωθεί;
Εκτός των άλλων, στη Κύπρο συμβαίνει επίσης το περισσότερο χρέος της να το κατέχει η ίδια η χώρα κάτι που θα προκαλούσε ανάγκη για μεγαλύτερη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Σοβαρό ακόμα θέμα είναι ότι τα ομόλογα της Κύπρου ως επί το πλείστον έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο ξένης νομοθεσίας. Άρα οποιαδήποτε αναδιάρθρωση (PSI) θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Προσπαθούν λοιπόν να λύσουν το πρόβλημα  με τροποποίηση /ρήξη της συνθήκης του ΕMS;
Άλλο το μεγάλο πρόβλημα της Κύπρου είναι οι τραπεζικές καταθέσεις της χώρας, και το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ένα κέντρο του offshore banking, ειδικά για τους Ρώσους. Αν η Κύπρος πρόκειται να αναδιαρθρώσει τις υποχρεώσεις της, πρέπει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο ζήτημα: θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν οι καταθέσεις των Ρώσων και άλλων ξένων.

*Φαίνεται σαν συμπέρασμα πως όσο πιο δύσκολη είναι η διάσωση τόσο και λιγότερο επώδυνη. Τελικά αν έχεις παρέα όλα είναι πιο εύκολα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: