15 Νοε 2012

Problems Run Deeper ...


Εκτός από το γενικό (επέστρεψε η ύφεση), δυο αναφορές ίσως δείχνουν την συνέχεια, πέρα ή και μετά την ελληνική διάσωση. Άν υπάρχει τέτοιο πράγμα:
Bloomberg: French CEOs: 'Help!'Officer Henri de Castries of financial-services group Axa (CS:FP) warns that France is rapidly losing ground, not only against Germany but against nearly all its European neighbors. “There’s a strong risk that in 2013 and 2014, we will fall behind economies such as Spain, Italy, and Britain,” de Castries says.

Do Spain's Economic Problems Run Deeper Than Greece's? - Real Time Brussels - WSJ
But if you take forecasts from the European Commission seriously, Greece enjoys one formidable advantage over Spain: Its economy is running well below capacity, while the Spanish economy, despite an unemployment rate around 25%, is operating relatively close to full steam.

(Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ελληνικό ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί απότομα, αν η οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει και πάλι, χωρίς να προκληθεί πληθωρισμός. Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Αν η δομή της αγοράς εργασίας της, δεν αλλάξει, μια οικονομική ανάκαμψη στην Ισπανία θα μπορούσε να παρεμποδιστεί από την έλλειψη εργατικού δυναμικού.
Διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία, μπορεί να δει κανείς σε αρκετές οικονομικές μετρήσεις. Για το παραγωγικό κενό, την διαφορά μεταξύ του πραγματικού ΑΕΠ και του δυνητικού ΑΕΠ, η εικόνα είναι ένα επιβλητικό 13% για την Ελλάδα, αλλά μόλις 4,6% για την Ισπανία. Οι εκτιμήσεις της επιτροπής για το (NAWRU)  το ποσοστό ανεργίας κάτω από το οποίο η Επιτροπή θεωρεί ότι ο πληθωρισμός αρχίζει να αυξάνεται,είναι για την Ελλάδα περίπου 14,8% και 21,5% για την Ισπανία. Όταν τα ποσοστά ανεργίας είναι 25% τα περιθώρια για να καλύψει το πρόβλημα η Ισπανία είναι μικρά.- ακόμα και με βελτιωμένους πολλαπλασιαστές... * Is Rajoy considering an IMF-only bail-out?