14 Νοε 2012

επεισόδια και κύκλοι

Telegraph Πέρα απο το χρέος. Σε έρευνα για την παγκόσμια ανάπτυξη  (up to 2025) διαφαίνεται πως η φούσκα των αναδυομένων αγορών ίσως αρχίζει να σκάει- και αυτό αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο η Δύση έχει υποτροπιάσει φέτος. Η αιτία δεν είναι μόνο η μειωμένη ζήτηση αλλά και η μείωση της εφαρμογής νέων τεχνολογιών.
Ειδικά  στην EE, η Γερμανία φαίνεται να διασώζεται περισσότερο αντίθετα απο την Γαλλία.

H Γαλλία κάνει βουτιά προς τα κάτω, με τη Βρετανία κοντά της 
Αλλά το ουσιώδες ερώτημα εξακολουθεί:
The thesis is based on work by professor Robert Gordon from Northwestern University, who argues that the great innovation burst of the last 250 years is a "unique episode in human history" and may be fading. His claims challenge the work of Nobel laureate Robert Solow - orthodoxy since the 1950s - that economic growth is a perpetual process once the right legal and market framework is in place. 

σημ.Τότε ίσως δούμε ακόμα ένα τέλος.