7 Νοε 2012

η έννοια της υποστήριξης


Crisis and public support for the euro | vox : Η μελέτη αναφέρει πως στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, δεν υπήρξε σημαντική διάβρωση της υποστήριξης των πολιτών στο ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης της. Αυτή η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με την έντονη μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού για την ΕΚΤ (θρησκευτικά ξανά).
Έξω από την Ευρωζώνη - σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Σουηδία η Τσεχική Δημοκρατία - η στάση του κοινού απέναντι στο ευρώ έγινε πολύ πιο αρνητική.
Η στήριξη στο ευρώ έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, από 2% την άνοιξη του 2008 σε 54% την άνοιξη του 2012 (λιγότερο στην περιοχή των EA-8 γιατί άλλωστε υποτίθεται πως πληρώνει).
σημ.Εμπιστοσύνη δεν είναι η σωστή λέξη για να περιγράψει ότι δείχνει το γράφημα. ούτε υποστήριξη. Μάλλον η σωστότερη είναι φόβος για τις συνέπειες της εξόδου απο το κοινό νόμισμα -στην περίπτωση της Ελλάδας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: