11 Οκτ 2012

αποτελέσματα


 Ο ελληνικός δείκτης βιομηχανικών εξαγωγών δείχνει άνοδο κατά 2,5 τοις εκατό, πρώτο θετικό αποτέλεσμα από τον Απρίλιο του 2008.
Αλλά οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 15%  της οικονομίας μόνο .Πολύ μικρό κέρδος μετά τις ενέργειες για μείωση του κόστους εργασίας.Σαν παράλληλα αποτελέσματα τo AEΠ θα συρρικνωθεί στο 6,5% και η επίσημη ανεργία ξεπέρασε το 25%.


Δεν υπάρχουν σχόλια: