30 Αυγ 2012

μέσω αλλαγών

ECB: stability through change Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εκπλήρωση της εντολής μας μερικές φορές απαιτεί από εμάς να προχωρήσουμε πέρα ​​από τα τυπικά εργαλεία της νομισματικής πολιτικής. Όταν οι αγορές είναι κατακερματισμένες ή επηρεάζονται από παράλογους φόβους, η νομισματική πολιτική μας δεν φθάνει στους πολίτες ομοιόμορφα σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Πρέπει να διορθώσουμε αυτά τα μπλοκαρίσματα για να εξασφαλιστεί η ενιαία νομισματική πολιτική και, συνεπώς, η σταθερότητα των τιμών για όλους τους πολίτες της ζώνης ευρώ. Αυτό μπορεί μερικές φορές απαιτούν έκτακτα μέτρα. Αλλά αυτή είναι η ευθύνη μας ως η κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.
Η ΕΚΤ δεν είναι ένα πολιτικό όργανο. Αλλά είναι αποφασισμένη να αναλάβει τις ευθύνες της ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε ποτέ να ξεχνάμε την αποστολή μας να εγγυηθούμε ένα ισχυρό και σταθερό νόμισμα.
The banknotes that we issue bear the European flag and are a powerful symbol of European identity.

σημ.πρόκειται για τον απόλυτα πολιτικό λόγο αφού άλλωστε επικαλείται την ύπαρξη εντολής, και καταλήγει με την ανάδειξη και υπενθύμιση ενός συμβόλου. Μένει να προσδιοριστεί ποιοι δίνουν την εντολή ποιοι καθορίζουν τα σύμβολα και ποιοι πληρώνουν τα τραπεζογραμμάτια με τα σύμβολα- με τέτοια σύγχυση είναι λογικό η πραγματικότητα να μην αντικατοπτρίζεται ούτε στην αξία των τελευταίων ούτε στα σύμβολα γενικώς. Αυτό είναι κάτι που προυποθέτει όντως ισορροπία.

...το ερώτημα τώρα είναι ποιος θα αναλάβει την τεχνική δουλειά;