29 Αυγ 2012

λεπτομέρειες στις γωνίες Τα οικονομικά μέτρα είναι η πλευρά που βρίσκεται στο φως, στην άλλη πλευρά εξακολουθεί το σκοτάδι όπου όλα είναι εφικτά και το κυριότερο, άλλης ηθικής. Ταυτόχρονα εκεί δεν μπορεί να υπάρξει και η ευκολία του μίσους του κοινωνικού αυτοματισμού. Ποιος θα διακρίνει ποιόν για να  τον κατηγορήσει, μέσα στο σκοτάδι;
Greece and Switzerland Set to Sign Tax Treaty  Με τόσα πολλά κενά, το όνειρο του καθoρισμού του προϋπολογισμού της Αθήνας με βάση την πάταξη της φοροδιαφυγής θα παραμείνει ακριβώς αυτό: ένα όνειρο.
...και κάποιες διαφορετικές  λεπτομέρειες από τον Εκηβόλο.