21 Αυγ 2012

η εξασφάλιση

"Αντί να προσελκύσουν ιδιωτική χρηματοδότηση, τα πακέτα έχουν φέρει το τέλος της πρόσβασης στις ιδιωτικές αγορές κεφαλαίων για τους αποδέκτες.Γιατί...
-Πρώτον, τα επίσημα πακέτα χρηματοδότησης έχουν οδηγήσει σε μειωμένη εξασφάλιση των ιδιωτικών δανείων. Εξαιτίας της μειωμένης εξασφάλισης αυτής, οι ιδιωτες πιστωτες δεν έχουν καμία όρεξη να συγχρηματοδοτήσουν μαζί με την «τρόικα» της ΕΚΤ, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Αντιθέτως, χρησιμοποίησαν την διάθεση κρατικών κεφαλαίων για να εξέλθουν. Χειροτερεύοντας την κατάσταση, αυτή η έξοδος συνοδεύεται σε ένα βαθμό με διαρθρωτικές αλλαγές που απομακρύνουν πάρα πολύ την πιθανότητα να επιστρέψουν αυτά τα κεφάλαια κάπου στο κοντινό μέλλον.
-Δεύτερον, τα σχετικά προγράμματα βοήθειας, δεν έχουν ακόμη βρει την λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην λιτότητα του προϋπολογισμού και τα μέτρα ανάπτυξης. Κι αυτό όχι μόνο περιορίζει τις δυνατότητες των κρατών να δημιουργήσουν μελλοντικό εισόδημα και να βρεθούν σε ισχυρότερη θέση ώστε να ξεπληρώσουν το χρέος. Παράλληλα, αυξάνει την εγχώρια λαϊκή αντίσταση στα πακέτα, που επίσης οδηγεί σε έξοδο κεφαλαίων αυτή τη φορά από τους πολίτες που προχωρούν σε μεγάλες αναλήψεις από τραπεζικές καταθέσεις.
Ο διοικητής της ΕΚΤ Mario Draghi, άφησε να εννοηθεί ότι θα ψάξει τρόπους για να ελαχιστοποιηθεί το πρόβλημα της μειωμένης εξασφάλισης. Για αυτό, θα χρειαστεί "χαλάρωση" του προνομιούχου καθεστώτος που απολαμβάνει η κεντρική τράπεζα. Κάτι τέτοιο όμως θα υπονομεύσει την θέση και την αξιοπιστία ενός θεσμού που χρειάζεται θεματοφύλακες, καθώς, σχεδόν εξ ορισμού, είναι υποχρεωμένος να δανείζει υπό πιστωτικές συνθήκες υψηλής πίεσης".