9 Μαΐ 2018

μόνοι σαςστο Bloomberg είναι πιο συγκεκριμένοι, 'as Contagion Arrives'...
 Rattled Emerging Markets Say: It's Over to You, Central Bankers
Fed Chair Powell To Emerging Markets: You Are On Your Own

Είναι αλήθεια ότι στο τέλος είμαστε όλοι μόνοι μας;
Είναι μια ένδειξη αυτό, ότι η οικονομία και η αγορά έχουν τελικά καθαρά μεταφυσικό χαρακτήρα;
αν πρόκειται φυσικά για το τέλος και όχι απλά για κάποιου το τέλος. Rembrandt / detail,The Night Watch

*** λεπτομέρειες /details
After the party, the hangover.
 (It’s a dirty job, but some’s got to do it)
Δεν υπάρχουν σχόλια: