11 Φεβ 2018

συμβολικά


ednh.news
"Adequate minimum wages shall be ensured, in a way that provide for the satisfaction of the needs of the worker and his/her family in the light of national economic and social conditions, whilst safeguarding access to employment and incentives to seek work,” according to the guidelines.
             But the non-binding declaration is, as such, merely symbolic, not least because “European treaties stipulate clearly that salaries come under the national purview,” notes Claire Dheret, head of employment and social Europe at the Brussels-based European Policy Centre (EPC).
Συμβολικά απλώς, λοιπόν έγινε μια συμφωνία για διατήρηση ενός επιπέδου στους κατώτατους μισθούς στη ΕΕ. Πώς αλλιώς; Στη εικόνα των γραφημάτων επάνω, παρουσιάζεται οι ποικιλία των πραγματικών καταστάσεων σε διαφορετικές συνθήκες, που πρέπει να καλύψει ο συμβολισμός. Σαν ένα κόμπο που θα συνδέσει τα ασύνδετα με ένα μαγικό τρόπο. Μόνο που οι κόμποι καμιά φορά λύνονται από ένα μαχαίρι που τους κόβει, απλά.
Η μαγεία δεν είναι πάντα η λύση, ειδικά για τις ταμειακές ροές...Δεν υπάρχουν σχόλια: