28 Ιαν 2017

όλοι οι άλλοι

In God We Trust
All Others Pay Cash

Αντί για καλούς τρόπους δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τρόπους καλής υποκρισίας;
                                                                                  Roland Jaccard Συζητώντας για προέδρους και καλή συμπεριφορά: Το Δίλημμα Triffin και οι κακοί τρόποι


coppolacomment
The "quantity of money" equation MV=PY tells us that the quantity of money in circulation should be sufficient to maintain steady output. In a closed economy, when there is too much money in relation to output, there is inflationary pressure: too little, and there is risk of deflation. But because the US dollar is so widely used in the global economy, the quantity of dollars needed to support global trade far exceeds the US's productive capacity. We could say that there need to be sufficient dollars in circulation to maintain steady global output. This does not cause inflationary pressure in the US, as the equation might suggest. Rather, it creates a balance of payments problem. 

How global demand for dollars creates a balance of payments problem for the US was first described by the economist Robert Triffin. Testifying before Congress in 1960, Triffin explained how the US's trade deficit was essential for the global economy, but potentially disastrous for the Bretton Woods fixed exchange rate system:

If the United States stopped running balance of payments deficits, the international community would lose its largest source of additions to reserves. The resulting shortage of liquidity could pull the world economy into a contractionary spiral, leading to instability
If U.S. deficits continued, a steady stream of dollars would continue to fuel world economic growth. However, excessive U.S. deficits (dollar glut) would erode confidence in the value of the U.S. dollar. Without confidence in the dollar, it would no longer be accepted as the world's reserve currency. The fixed exchange rate system could break down, leading to instability.
Triffin's Dilemma, as this came to be known, played out throughout the 1960s and eventually led to the Nixon Shock in 1971, when President Nixon suspended the convertibility of the dollar to gold, effectively ending the Bretton Woods system.Δεν υπάρχουν σχόλια: