2 Ιουλ 2015

το περισσότερο


10 Economies Will Be the World's Worst Performers: bloomberg.com/ Growth in Ukraine, Russia will suffer the most  

 

ΒTW: ανατολικό ζήτημα...ανατολικός άνεμος ανατολικά βάσανα και ανατολικές ελπίδες. Γειτονιές...


Δεν υπάρχουν σχόλια: