6 Ιουν 2015

ένας ορισμένος ρυθμός


In war, a chamade was a certain beat of a drum, or sound of a trumpet, which was given the enemy as a kind of signal, to inform them of some proposition to be made to the commander; either to capitulate, to have leave to bury their dead, make a truce, etc. WΔεν υπάρχουν σχόλια: