23 Ιουν 2015

δυό ιστορίες


Μια ιστορία.Μια άλλη παράλληλη ιστορία
...Germany’s “beggar thy neighbour” policy – “but only after beggaring its own people”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: