30 Μαΐ 2015

η εξέλιξη (αναπόφευκτη ή όχι)


 Δυό άρθρα... after:

Grexit, Brexit and the new “sharing”

Ναι αν γίνει νέα μοιρασιά, η διανομή δεν θα γίνει ανάμεσα σε σούπερ δυνατούς παίκτες, θα γίνει σε σούπερ νέους παίκτες:
Stop Calling China a Currency Manipulator
China proposed a similar idea during the region's 1997 economic crisis. Although the idea died a quick death at that time amid fears the IMF and U.S. Treasury would lose influence, it might attract more interest now -- especially if China promises to demand less austerity from needy countries like Greece.
Για αυτό μην την αφήνετε να περπατά μόνη της...

Δεν υπάρχουν σχόλια: