12 Μαΐ 2015

δύσκολη υπόθεσηΑπομόχλευση και ανισότητα. Η Γερμανία είναι η μόνη χώρα που μείωσε το ποσσοστό χρέους προς ΑΕΠ της. Ο τρόπος ίσως είναι (και) κρυμμένος στο γράφημα.
Η Ελλάδα...

και μετά απο αυτό (παρ'όλο αυτό το κρατικό ζήτημα) διαβάζουμε: "Almost eight years after the collapse of Lehman Brothers some eurozone banks are just as vulnerable to collapse as they were before crisis hit in 2008, according to research by a UK-based academic published on Tuesday".
the guardian


Δεν υπάρχουν σχόλια: