5 Μαρ 2015

μετα τρία χρονια


Ένα πραγματικά ουσιαστικό σημάδι για τα μέλλον διαφαίνεται  -και βέβαια κάπως συμμετέχουν σε αυτό οι rock stars κεντρικές τράπεζες. Μέτα από χρόνια απομόχλευσης, η αρχή μόχλευσης και ίσως αναμόχλευσης των καταναλωτών διακρίνεται στο γράφημα με την παγκόσμια πιστωτική επέκταση .

Fitch: Credit growth turns positive in developed world after 3yrs of deleveraging.
Δεν υπάρχουν σχόλια: