23 Μαρ 2015

έτσι προκύπτει


Και φαίνεται πως τα προβλήματα των τραπεζών της ΕΕ συχνά γίνονται αντιληπτά μόνο από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ.

wolfstreet.com "Ιn Europe nary a day seems to go by without some mention or rumor of a bank run or bank closure. Ground Zero of the current troubles is Greece, whose broken financial system is now wholly dependent on regular infusions of euros from the ECB. The moment those infusions stop – something the ECB has warned could happen at any time – the country’s banking system collapses. On Wednesday Greek banks saw deposit outflows of €300 million, the highest in a single day since a February deal with the euro zone that staved off a banking collapse.
But it’s not just on Europe’s periphery that banks are experiencing problems. At the beginning of this month, Austria sent shockwaves throughout the old continent’s financial markets when the Austrian government refused to grant the scandal-tarnished, “bottomless pit” bank Hypo Alde another taxpayer-funded bailout. Instead, bondholders, even those with bonds guaranteed by the Austrian state of Carinthia, were made to eat the losses in one of the first cases of bank bail-ins since sweeping changes to EU-wide legislation last year [It was a “long-yearned-for shock of liberation” for taxpayers;"

Έτσι πρέπει ίσως να ερμηνεύεται το ενδιαφέρον και η συμπεριφορά απο απέναντι...Κια έτσι.

"The moral of the story is clear: with the U.S. government taking an increasingly proactive approach to its role as global financial policeman, European banks would do well to conduct their activities and select their customers with greater care".


Δεν υπάρχουν σχόλια: