5 Φεβ 2015

πολιτικά κριτήρια


 ECB’s liquidity movepressures Greek governmen.
Και φυσικά:
Βάιντμαν: Με αυστηρά κριτήρια η χρήση του ELΑ... Καλεί τους πολιτικούς να ανταποκριθούν στις ευθύνες που τους αναλογούν. 

Το ερώτημα πια είναι ποιοί είναι πλέον οι πολιτικοί που ασκούν την πολιτική; Και ποιά ποσοστά αποφάσεων τους αναλογούν; Μήπως τα λόγια όλων είναι κενά περιεχομένου και πρέπει να επαναπροσδιορισθούν; Στην ανθρώπινη ιστορία για κάποιους μια απόφαση θα έρθει πολύ αργά αλλά ταυτόχρονα  για άλλους αρκετά νωρίς.  
*What on earth?

άςκηςη πολιτικής


Δεν υπάρχουν σχόλια: