21 Ιαν 2015

κόκκινες σημαίες
Το IMF υποβαθμίζει τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης για τρία χρόνια, με μειωμένες προσδοκίες σχεδόν παντού, εκτός από τις ΗΠΑ -αν και οι προβλέψεις του έχουν γίνει συχνά θέμα κριτικής. Η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί 3,5 ​​τοις εκατό το 2015, κάτω από το 3.8 τοις εκατό ρυθμό προέβλεπε τον Οκτώβριο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.


Παράλληλα το ερώτημα είναι για τα commodoties και κυρίως τον χαλκό: Why copper’s rout may be a red flag for investors - MarketWatch, που βρίσκονται υπό πίεση. Και αυτό γιατί τελευταία -και με την βοήθεια της Κίνας και του cary trade- ο χαλκός άρχισε να αμφισβητείται σαν δείκτης της οικονομικής ανάπτυξης. Όπως και να έχει , η πορεία είναι καθοδική. Και αυτό στις μέρες μας αποκτά σημασία δικιά του μιας και οι πολιτικοί πλέον σκέφτονται σαν τις αγορές ή και πιο μακριά απο αυτές....


Δεν υπάρχουν σχόλια: