22 Δεκ 2014

ο κύκλος

 ...που πρέπει να τετραγωνιστεί στην διάρκεια μιας ιστορίας : Draghi Starts Squaring QE Circle in Month of Persuasion

" “In case of sovereign QE, it’ll be difficult to square the circle to make everybody happy".
Draghi’s chief mission in the next 31 days will be to counter arguments that a QE package designed to revive inflation will instead see the ECB loading up with junk assets at high prices to bail out negligent governments.


*Μια παραχώρηση που συζητείται είναι να απαιτειθεί από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να είναι υπεύθυνο για τουλάχιστον κάποιες από τους δικού τους πιστωτικους κίνδυνους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: