10 Νοε 2014

οι σίγουρες αλλαγές


Ο αποπληθωρισμός  στην Ελλάδα μεγαλώνει (CPI μεταβολές στο γράφημα)και η βιομηχανική παραγωγή (Industrial Production Sept -5.1% ) μειώνεται.
Η πολιτική δεν είναι το μόνο ζήτημα για την ύφεση, το χρέος, την ελπίδα....τους πωλητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: