2 Νοε 2014

τόσο μακριά και τόσο κοντά


Δύσκολο:
So far apart and yet so close: Should the ECB care about inflation differentials?
Οι διαφορές στον πληθωρισμό εντός της ευρωζώνης είναι φανερές και λόγω των διαφορών στην πιστωτική επέκταση, στην ζήτηση, και στην δυνατότητα χρηματοδότησης. Κάτω από κανονικές συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις αυτές με ένα ενιαίο μέσο επιτόκιο. Τα αντισυμβατικά μέτρα πολιτικής μπορεί να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικές χώρες. Τα νέα εργαλεία μακροοικονομικής προληπτικής πολιτικής είναι απίθανο να αντιμετωπίσουν τις αποκλίσεις του πληθωρισμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια: